Wie zijn wij?

25 jaar (2001)?

Foto's

Contacteer Ons

Gastenboek

 

Anno 2001 : 25-jarig bestaan van onze vereniging !!!

Tijdens de "lange, hete zomer" van 1976 wilden enkele jongeren in Sint-Truiden, die het schijnbaar niet te warm hadden, per sé gaan volksdansen. Uit een vrienden- en familiekring waren meteen heel wat kandidaten voor dit idee te vinden. "Volksdans" was geen vreemd begrip voor de meesten, want Eugène van Pierlala had ze al onder "handen en voeten" gehad. Met behulp van een cassettenrecorder, enkele bandjes volkdansmuziek, een woordje uitleg van Etienne? en weg waren ze. We schrijven 11 augustus 1976.

Na enkelen weken vraagt men de plezante bende enkele dansjes te komen opvoeren bij een gouden bruiloft. Na veel wikken en wegen zouden ze toch gaan. Maar wie zijn "ze"? Wel een groep vrienden die het plezierig vonden te volksdansen. Over volkskunst als dusdanig hadden zij tot dan toe hun hoofd niet gebroken. Een naam in die richting werd dan ook niet gezocht. "DE VRINDSCHAP" werd gekozen en het duidde dan sterk op de sfeer en de band tussen de vrienden van het ogenblik en voor ze het goed en wel beseften was volksdansgroep "De Vrindschap" een feit. En geen drukfout heir, die "e" moet er niet bij, om maar even de Sint-Truidense "roots" te beklemtonen. Groepsleider, later tot voorzitter gebombardeerd, was Tejo Kwaspen.

Bij dat eerste optreden bleef het niet. De hoofden werden bij elkaar gestoken en er werd links en rechts geïnformeerd bij organisaties die zich met de Vlaamse Volkskunst bezighielden. Zo kwamen ze nationaal bij het V.V.K., het Verbond voor Vlaamse Volkskunst terecht en iets later bij de Limburgse Volkskunstgroepen. Hier werd meteen verteld wat volkskunst in het algemeen en de Vlaamse Volkskunst in het bijzonder inhoudt. De Vrindschap was niet langer die groep die maar wat aan rommelde, zij werden langzaam een volwaardige "volkskunstgroep". Alles moest wel iets serieuzer, iets schoolser, maar niet ten koste van de pret, om piekfijn op de vele podia te verschijnen.

Hoe bewister ze werden van de doelstellingen die de volkskunst inhoudt, de te bewuster ze ook werden dat de VRIENDSCHAP tussen de leden onderling het belangrijkste is. ?Wij dansen niet om blij te zijn. Wij proberen eerst blije mensen te zijn en dan dansen wij. Het moet van binnenuit komen, heel spontaan. Dan leidt die woensdagavond, dat optreden, die uitstap of die toernee naar gezelligheid?.

In het begin werd een hedendaagse kledij gedragen : gestreepte broek voor de jongens, gestreepte of effen lange rok voor de meisjes.

Optredens uit de beginperiode : Nieuwerkerken : gouden bruiloft, één mei-viering te Bokrijk, Duisburg (D), oogstfeest Wichelen, Mechelen Echt (NL) : Beneluxfeest van volksdansgroep Sefar ?

Dat onze dansers soms voor verassingen komen te staan blijkt uit het verslag van de bestuursvergadering van september 1997 waar wij volgend fragment uit lezen : ?Optreden buiten in modder of andere vuiligheid wordt niet meer aangenomen !?

Vanaf dit jaar was er een samenwerking met de heer Jozef E. Vloeberghs uit het Europe Students Theatre te Aken (D). Door bemiddeling van deze man zal "De Vrindschap" nog heel wat optredens in binnen- en buitenland (Duitsland, Nederland, Denemarken, Oostenrijk, ?) kunnen versieren.

Op 24 mei 1981 is er de officiële viering van ons vijfjarig bestaan. Onze groep weet dit gebeuren origineel in te kaderen : tijdens een receptie op het Stadhuis wordt de officiële oorkonde van een nieuwe danscreatie "de Sint-Truidenkermisdans" aan het stadsmagistraat overhandigd. Deze dans is een creatie van Etienne Duchateau op de muziek van het lied "Als het kermis wordt ?", door zijn broer Roger opgespoord in een liederenbundel van de Vreugdegalm, de Sint-Truidense Revue rond de vorige eeuwwisseling. Het lied vertelt ons over de voorbereiding van de kermis, de kermis zelf en de nabeschouwing. Als symbolen voor de kermis heeft Etienne draaiende molens, dansende paartjes en immer bewegende elementen aangevoerd om deze dans te stofferen.

Samen met de vendeliersgroep Alferi uit Kaulille beleeft Volkskunstgroep "De Vrindschap" in die tijd heel wat hoogdagen. Heel wat optredens worden samen verzorgd. We hadden succes in binnen- en buitenland.

We proefden ook van andere culturen door groepen ui het buitenland naar Sint-Truiden te halen : het ensemble Benone Damian uit Roemenië met de virtuose pamfluitspeler Nicolaï Pirvu, de Wieker Eindrach ui Maastricht, dansgroep Kortowo uit Polen, ?

Dat wij steeds een goede band met het stadsbestuur gehad hebben blijkt onder andere uit het feit dat wij gevraagd werden om mee te werken aan de verbroedering Sint-Truiden-Weert(NL). Natuurlijk werkten wij daar graag aan mee en verzorgden dus een optreden in Weert ter gelegenheid van de Sint-Truiderweek op 20 oktober 1983.

Wij verbroederden met de Trachtengruppe uit Klein Meckelsen (D). Onze groep werkte mee aan de Kaasstoet van Passendale, de Bajestoet in Deinze, de Arteveldestoet in Gent, de Trudofeesten, ?

Op 6 januari 1984 hielden we ons traditioneel geworden driekoningenommegang? Deze jaarlijks terugkerende activiteit begon in Sint-Truiden stilletjesaan folkloristische waarde te krijgen. Onze groep was dan ook degelijk verkleed, had eigengemaakte volksinstrumenten, meerdere zelfgemaakte liedjes op het thema van Driekoningen, een draaiende ster, enz? Vele mensen waren teleurgesteld als we een andere route aanhielden en niet jaarlijks voor hun duer voorbijkwamen (met de nodige steun : geldelijk en / of de nodige alcoholische bijdrage). Dit jaar was er zelfs een live-optreden met life-uitzending op Radio Baccara bij!

"De Vrindschap" werkte ook mee aan enkele toneelstukken van Groep Pol Stas.

Van begin 1987 tot begin 1990 is het stil rond volkskunstgroep "De Vrindschap"

Op regelmatige tijdtippen wordt er nog een bijeengekomen. Er wordt nog gedanst en elke oefenstonde wordt afgesloten met een gezellig bezoek aan Mich van de Eglantier. Af en toe wordt er zelfs meet gelachen en gebabbeld dan gedanst, maar het blijft steeds een bijeenkomst van een fijne groep vrienden.

Op 3 maart 1990 doen enkele bestuursleden van het eerste uur een schuchtere poging om onze groep nieuw leven in te blazen.

Iedere zaterdag van 10u30 tot 12u wirdt er opnieuw gevolksdanst in de zaal van de Trudoscouts in de Parkstraat. De oefenstonden, eigenlijk ene kindvriendelijke spel- en dansvoormiddag, staan open voor kinderen vanaf 6 jaar. De tweede generatie "Vrindschappers" dient zich aan : kinderen van oud-leden (what?s a name !?!) en hun vrienden bevolken nu onze groep. Dansleider was, is en zal altijd wel blijven ons aller Etienne Duchateau. Als nieuwe voorzitter wordt Marc Lemmens verkozen.

In het verslag van de bestuursvergadering van maart 1991 lezen we dat er vanaf 14 april 1991 opnieuw gestart wordt met oefenstonden voor ouderen en dit telkens op de derde dinsdag van de maand.

Vanaf 26 februari 1993 gaan de oefenstonden voor volwassenen door in de gemeenteschool van Wilderen. Elke tweede en vierde en eventieel vijfde vrijdagavond van de maand wordt er een nieuw dansprogramma door Etienne aangeleerd.

Met onze jongerengroep werden talrijke optredens derealiseerd in binnen- en buitenland met als onvergetelijke hoogtepunten de verbroedering met de Trachtengruppe uit Sittensen (D), zowel ginds als bij hun wederbezoek hier in Sint-Truiden.

Tijdens de Gildenfeesten in Werchter op 9 november 1997 ontstaan er nauwe vriendschapsbanden met de Sint-Sebastiaansgilde uit Halle-Booienhoven. Heel wat leden van deze 300 jaar oude vereniging komen voortaan ook naar de oefenstinden van "De Vrindschap", welke in het vervolg elke vrijdag zullen plaatshebben in het lokaal van het Klein Park van Sint-Truiden.

Wie zin heeft om eens te komen kijken en een dansje te wagen is er altijd welkom : wij kijken uit naar jouw komst !!!© copyright 2009 created by Nicer Online Soltuions